Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Altres:

- D'acord amb la normativa vigent de Protecció jurídica al Menor, concretament la Llei 1/1996, de 15 de gener, modificada per les Lleis 26/2015 i 45/2015 que impliquin un contacte habitual amb menors, el fer de no haver estat condemnat per sentència ferma que algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones. A efectes de qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis o activitats hauran d’acreditar aquesta circumstància.
⇒Decret 2016-1110 Contractació personal treballs amb menors (pdf)

- Processos selectius:
Consulta'ls tots els que es realitzen a l'Ajuntament de Cabrils (convocatòries, estat, Plans d'Ocupació, Pla de garantia juvenil, entre altres) accés al portal de Processos selectius ⇒