Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

La gestió tributària dels següents impostos i taxes està està delegada a la Diputació de Lleida que la porta a terme a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL):

- Impost sobre Bens Immobles (IBI)

- Impost sobre el Vehicles de Tracció Mecànica  (IVTM)

- Taxa pel subministrament d'Aigua

 

OAGRTL - Oficina a la Seu d'Urgell : Passeig Joan Brudieu, 18-  telèfon- 973 35 31 35

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 
Festes locals: 20 de gener (Sant Sebastià) i 7 de juliol (Sant Ot)
És Punt d'Informació Cadastral per autorització de la Direcció General del Cadastre.