Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

El pagament de les contribucions es farà a:
 

Oficines municipals

Pl. Onze de Setembre, 1 - 17462 Bordils
Tel: 972 490003 Fax: 972 491099
De dilluns a divendres de 9:00 a 14h i els dimecres de 16:00 a 18:30h

Es cobrarà en efectiu, xec o transferència bancària.

Ordre de domiciliació de pagament de rebuts en entitats bancàries

Podeu fer una transferència al número de compte corrent: 2100 8213 90 2200025546

Exercici 2018:

Concepte Tributari:                                             Inici Període               Fi període 

Impost vehicles de tracció mecànica (IVTM)           01/02                         01/04 

Taxa escombraries                                                    01/04                         01/06

Impost sobre béns immobles urbans (IBI)              01/07                         01/09                     

Taxa conservació clavagueram i cementiri             01/10                         01/12    

Taxa per les entrades de vehicles (GUALS)             01/10                         01/12               

           

Xaloc gestiona el cobrament de l'IBI rústica, IAE i plusvàlues en voluntària i executiva i gestiona el cobrament en via executiva de tota la resta de tributs.

Avda. Sant Francesc, 29  -1ª
17001 Girona
Tel. 872081791 - Fax 972210340

Exercici 2018:

Concepte Tributari                              Inici Període           Fi període

Impost Béns Immobles rústics                01/05                     30/06                   

Impost Activitats Econòmiques (IAE)      01/09                     31/10