Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de participació popular 22-06-2017 Enllaç
Ordenança de gestió de residus de la construcció i demolició 19-05-2017 Enllaç
Ordenança de policia, bon govern i de circulació 09-11-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 28-06-2016 Enllaç
Reglament orgànic municipal 09-06-2016 Enllaç
Pla d'acció d'energia sostenible (PAES) 23-10-2014 Enllaç
Ordenança de l'Administració electrònica 12-08-2014 Enllaç
Ordenança municipal de protecció de dades de caràcter personal i fitxers per al tractament de dades de caràcter personal 17-02-2010 Enllaç
Ordenança reguladora de la tinença d'animals 17-04-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de l'aplicació al territori del municipi, de fems, purins i fangs de depuradora 04-02-2005 Enllaç