Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 18-09-2017 Enllaç
Ordenança reguladora de les obres i treballs compresos en el règim de comunicació prèvia 12-06-2014 Enllaç
Ordenança reguladora d'utilització dels mitjans electrònics 27-12-2012 Enllaç
Ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal 02-11-2010 Enllaç
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 17-04-2010 Enllaç
Reglament orgànic municipal 25-04-2002 Enllaç