Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical

Sector Públic
18/05/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Informació institucional i organitzativa

Registre de Convenis Laborals (Generalitat), CIDO
02/11/2015
18/05/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència
-