D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic d'administració general (TAG), Àrea de Secretaria 02-08-2017 Enllaç
Vigilant 04-03-2016 Enllaç
Vigilant auxiliar de policia 04-06-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu adscrit a l'àrea d'intervenció i comptabilitat 10-07-2007 Enllaç
Peó construcció 08-11-2005 Enllaç
Oficial primera adscrit al servei de manteniment 12-01-2008 Enllaç
Peó de la brigada d'obres 12-01-2008 Enllaç
Oficial primera electricista 12-01-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic - encarregat d'obres i serveis 14-07-2007 Enllaç
Oficial primera de la brigada d'obres i serveis adscrit a l'àrea de parcs i jardins 12-07-2007 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ TECNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1 26-05-2017 1458-0001/2017 CONCURS-OPOSICIÓ FUNCIONARI INTERI A1 ELS QUE FIGUREN A LES BASES ADJUNTES AREA DE SECRETARIA BELLPUIG ANUNCI CONVOCATÒRIA TAG 2
INSTÀNCIA EXP TAG 2017
ANUNCI ADMESOS, TRIBUNAL (ESMENAT)