Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
1 plaça de Tècnic d'administració general (TAG), Àrea de Secretaria 1 28-06-2017 20-10-2017 1458-0001/2017 CONCURS OPOSICIÓ FUNCIONARI INTERÍ Subgrup A1 (anterior Grup A) Nivell C1 de català Administració general. Secretaria. Intervenció. Tresoreria, Ciències polítiques, Dret 10-10-2017 AJUNTAMENT DE BELLPUIG RESULTAT 1A PROVA C-O TAG I CONVOCATORIA 2A PROVA
171002 modificació data anunci 2 prova TAG
Anunci resultat final prova merits TAG (s_n)