Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,74 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,10 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,00 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 20,70 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 55,89 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 117,98 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 146,96 TI 12
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,82 TI 1
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,18 TI 6
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,08 TI 7
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,56 TI 9
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,61 TI 10
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,28 TI 11
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 167,27 TI 12
2.018 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 209,06 TI 13
2.018 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,82 TI 1
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,18 TI 6
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,08 TI 7
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,56 TI 9
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,61 TI 10
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,28 TI 11
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 167,27 TI 12
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 209,06 TI 13
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,82 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,17 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,07 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,56 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,61 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,28 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 167,27 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 209,06 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 869,00 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,17 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,07 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,56 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,61 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,28 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 167,27 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 209,06 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 869,00 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,17 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,07 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,56 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,61 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 134,28 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 167,27 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 209,06 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 869,00 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,15 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,05 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 23,09 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 62,37 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 131,65 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 163,99 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 204,96 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,79 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,10 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,00 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 22,21 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 59,98 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 126,61 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 157,71 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 197,12 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,76 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.988,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 1,10 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,00 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 21,33 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 57,59 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 121,58 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 151,44 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 189,28 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,71 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 183,68 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal?lacions i obres 2,63 TI 47