Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament del servei de gimnàs públic al Pavelló Municipal Joan Baptista Pifarré 15-05-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 03-05-2018 Enllaç
Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern 02-05-2018 Enllaç
Ordenança número 47, de l'adequació de les instal·lacions interiors d'aigua d'edificis i instal·lació de comptadors generals 26-04-2018 Enllaç
Pla de protecció civil 18-10-2017 Enllaç
Reglament del servei de subministrament d'aigua de consum humà 23-08-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 18-05-2017 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 03-10-2016 Enllaç
Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus procedents de la construcció i demolició 27-07-2016 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 09-10-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 03-03-2015 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 19-08-2014 Enllaç
Pla d'acció d'energia sostenible (PAES) 17-03-2014 Enllaç
Ordenança reguladora del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues 26-10-2012 Enllaç
Ordenança reguladora sobre el règim de comunicació dels actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres 26-10-2012 Enllaç
Reglament de règim intern dels consells escolars municipals 02-12-2010 Enllaç
Ordenança de trànsit 23-02-2010 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals 23-02-2010 Enllaç
Ordenança de civisme i convivència 18-02-2010 Enllaç
Reglament dels serveis funeraris 26-12-2009 Enllaç
Ordenança de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 08-12-2007 Enllaç
Reglament del servei de la deixalleria municipal 17-04-2004 Enllaç
Reglament urbanístic i d'edificació 15-03-2003 Enllaç
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers 27-09-2016 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
ordefi 38 GENERAL DE CIRCULACIÓ 2017 15-09-2017 https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2017_179_6483