Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Resum Data de publicació Enllaç
Estatuts del Consorci per al Desenvolupament de la Vall del Corb 22-05-2010 Enllaç
Estatuts de l'entitat pública empresarial Bellpuig Serveis Municipals (BSM) 01-12-2009 Enllaç