No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 4/18

Data d'inici de la sessió 13-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00 h

Lloc SALA D'ACTES MUNICIPAL

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
I. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (11/04/20198 I 03/05/2018).
II. INFORMES D’ALCALDIA
III. PRESA DE RAÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’UN REGIDOR D’AQUESTA cORPORACIÓ.
IV. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES DEL SERVEI D’ESTADES A LA LLAR D’INFANTS.
V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ CONJUNTA DE LA PARCEL·LA SITUADA AL POLÍGON 9, PARCEL·LA 143
VI. APROVACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA A L’AJUNTAMENT DE BELLPUIG
VII. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ.
VIII. INFORMES D’INTERVENCIÓ, SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDIA, JUNTA GOVERN I REGIDORS DELEGATS. PRECS I PREGUNTES.

Documents 1. ANUNCI CONVOCATORIA PLE ORDINARI 13_06_2018

ple 03/18

Data d'inici de la sessió 03-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala d'actes municipal

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

  1. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS, LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA IEL PROJECTE D'ESTABLIMENT DEL GIMNÀS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL “J. B. PIFARRÉ”.

 

2. APROVACIÓ INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL