Notificacions electròniques Disponible a: Portal de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci AOC

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.