Aquí trobaràs la informació sobre l'estat de compliment i execució dels convenis de col·laboració subscrits per l'ens. Podràs saber, doncs, si estan pendents de formalitzar, si han conclòs o si es troben en execució.

A l'espera de que estigui disponible per als ens locals el Registre de Convenis de Col.laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya.