Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Concurs 'Begues Sona' 14-10-2010 Enllaç
Subvencions aplicades a les activitats a les activitats culturals, educatives, esportives, juvenils, de participació ciutadana, mediambientals, de promoció econòmica i d'atenció social 25-04-2016 Enllaç
III Concurs Begues Sona 06-05-2013 Enllaç
Concurs Begues Cinèfil per a l'any 2012 15-05-2012 Enllaç
Ajut econòmic pel transport adaptat destinat a les persones amb reconeixement de grau de discapacitat i/o dependència, per a l'any 2010 13-10-2010 Enllaç
Creació d'una borsa de sol·licitants dels habitatges amb protecció oficial de venda de règim general al camí Ral 154-158 de Begues - 2a convocatòria 13-10-2010 Enllaç
Adjudicació dels habitatges de venda amb protecció oficial que es promouran al sector Mas Pasqual al terme municipal de Begues 29-01-2010 Enllaç
Ajut econòmic pel transport destinat a les persones amb mobilitat reduïda per a l'any 2009 17-11-2009 Enllaç
Concurs 'Begues Sona' 23-07-2008 Enllaç
Data Títol Bases reguladores