Convenis urbanístics Disponible a: Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya)

Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

Convenis subscrits per l'ajuntament de Begues

A l'espera de que estigui disponible per als ens locals el Registre de Convenis de Col.laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya.