Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Podeu consultar totes les convocatòries i plens celebrats en l'enllaç: 

http://www.begues.cat/ajuntament/informacio-oficial/plens-municipals/

 

Per altra banda, en els fitxers adjunts podreu visualitzar el calendari de sessions previstes anuals dels òrgans col·legiats.

Aquest calendari només és orientatiu. La convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats es podran avançar o demorar un màxim de 7 dies, segons acord de Ple de data 2 de juliol de 2015.

També es podran celebrar sessions extraordinàries, convocades per l'Alcaldia o sol·licitades pels regidors del consistori, que no estiguin inicialment previstes en aquest calendari.