Convocatòries de sessions del ple Disponible a: web municipal

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

En el fitxer adjunt podreu visualitzar el calendari de sessions del ple.

Aquest calendari només és orientatiu. La convocatòria a les sessions dels òrgans col·legiats es podran avançar o demorar un màxim de 7 dies, segons acord de Ple de data 2 de juliol de 2015.