Cost efectiu dels serveis

Sector Públic
19/06/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
-
-
-
-
14/07/2016
19/06/2019
365 dies
No s'ha especificat la llicència

Gestió econòmica

-