Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

0 Registres carregats
0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Text íntegre de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Barberà del Vallès http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Participacio/ogs_aprovada_per_ple.pdf
Text íntegre Ordenança General de Subvencions Aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament de Barberà del Vallès Ordenança General de Subvencions
Pla Estratègic de Subvencions Ajuntament de Barberà del Vallès. Període 2016-2018 Pla estratègic de subvencions 2016-2018.pdf
Ajuts econòmics i d'infraestructures a les AMPA / AFA durant el curs 2015-2016 http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/1_bases_concessio_ajuts_ampa_afa_15-16.pdf

*Article 15.1.a) i b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern