Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives per al 2018 19-02-2018 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2018 15-02-2018 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d'alumnat i d'associacions de famílies d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics durant el curs 2017-2018 29-01-2018 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el marc festiu de Carnaval per al 2018 22-12-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el marc festiu de la Cavalcada de Reis per al 2018 17-11-2017 Enllaç
Ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de material didàctic complementari, curs 2017-2018 27-09-2017 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles adreçats a les famílies monoparentals 26-09-2017 Enllaç
Ajuts socials per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI) 26-09-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organtizades per entitats esportives 18-05-2017 Enllaç
Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'ascensors i altres millores de l'accessibilitat a determinats edificis d'habitatges 18-05-2017 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense ànim de lucre 28-03-2017 Enllaç
Assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació 15-03-2017 Enllaç
Ajuts econòmics per incentivar la contractació de persones desocupades 15-03-2017 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi durant el curs 2016-2017 14-02-2017 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost de béns immobles (IBI) per a les persones que cedeixen el seus habitatges per què formin part de la Xarxa de Lloguer Social i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal 09-02-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el Carnaval 27-01-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en la Cavalcada de Reis 29-12-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin a la Passada de Sant Antoni 12-12-2016 Enllaç
Ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el curs 2016-2017 09-11-2016 Enllaç
Ajuts socials per al pagament de l'impost de bens immobles (IBI) 09-11-2016 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles adreçades a les famílies monoparentals 09-11-2016 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats culturals sense ànim de lucre que promoguin programes en l'àmbit de la promoció cultural durant l'any 2016 09-05-2016 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals tant a associacions com a entitats esportives sense afany de lucre que promoguin activitats en el municipi durant l'any 2016 29-02-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions culturals i cíviques que participin a la Rua de Carnestoltes 22-01-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions culturals i cíviques que participin a la Cavalcada de Reis 2016 16-11-2015 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives del municipi 04-11-2015 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a associacions i entitats esportives sense finalitat de lucre per a l'any 2015 07-01-2015 Enllaç
Ajuts a entitats i associacions culturals i cíviques sense finalitat de lucre que desenvolupin el seu programa d'activitats al municipi durant l'any 2015 15-12-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost de bens immobles (IBI) de caràcter especial i excepcional per a les persones que han perdut la vivenda habitual 27-10-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les persones que han perdut la vivenda habitual 27-10-2014 Enllaç
Ajuts econòmics socials de l'impost de béns immobles, que complementa els ajuts aprovats pel mateix impost per a les famílies nombroses 04-06-2014 Enllaç
Ajuts de caràcter especial de l'impost de béns immobles destinats a les persones que han perdut l'habitatge habitual a Barberà del Vallès durant el període comprès entre el 2009 i el 2013 04-06-2014 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a associacions i entitats esportives sense finalitat de lucre per a l'any 2014 10-03-2014 Enllaç
Subvencions per a la reinserció social mitjançant l'increment de l'ocupació efectiva per a la contractació de persones desocupades 03-03-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2013 19-09-2013 Enllaç
Ajuts econòmics de l'Impost sobre béns immobles adreçades a les famílies monoparentals 24-05-2011 Enllaç
Ajuts de rehabilitació, instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques als edificis d'ús residencial del barri de la Romànica, en el marc del Projecte d'Intervenció Integral de la Llei de Barris 06-05-2010 Enllaç
Data Títol Bases reguladores
03-02-2020 AYUDAS ECONÓMICAS DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI). AÑO 2017. Bases reguladores
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Pla Estratègic de Subvencions Ajuntament de Barberà del Vallès. Període 2016-2018 Pla estratègic de subvencions 2016-2018.pdf
Ajuts econòmics i d'infraestructures a les AMPA / AFA durant el curs 2015-2016 http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/1_bases_concessio_ajuts_ampa_afa_15-16.pdf