Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Ajuts econòmics a programes municipals per a l'autoocupació, creació de microempreses, pimes i iniciatives d'economia social, 2018-2019 14-05-2018 Enllaç
Ajuts econòmics per a la contractació de persones aturades, 2018-2019 14-05-2018 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d'alumnat i associacions de famílies d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi per a la realització d'activitats del casal de vacances d'estiu 2018 20-04-2018 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost de béns immobles (IBI) per a les persones que cedeixen el seus habitatges per què formin part de la Xarxa de Lloguer Social i que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal 12-04-2018 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives per al 2018 19-02-2018 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2018 15-02-2018 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d'alumnat i d'associacions de famílies d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics durant el curs 2017-2018 29-01-2018 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el marc festiu de Carnaval per al 2018 22-12-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el marc festiu de la Cavalcada de Reis per al 2018 17-11-2017 Enllaç
Ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de material didàctic complementari, curs 2017-2018 27-09-2017 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles adreçats a les famílies monoparentals 26-09-2017 Enllaç
Ajuts socials per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI) 26-09-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organtizades per entitats esportives 18-05-2017 Enllaç
Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'ascensors i altres millores de l'accessibilitat a determinats edificis d'habitatges 18-05-2017 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense ànim de lucre 28-03-2017 Enllaç
Ajuts econòmics per incentivar la contractació de persones desocupades 15-03-2017 Enllaç
Assignacions econòmiques a projectes municipals per a l'autoocupació 15-03-2017 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d'alumnat dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi durant el curs 2016-2017 14-02-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en el Carnaval 27-01-2017 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin en la Cavalcada de Reis 29-12-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions sense finalitat de lucre que participin a la Passada de Sant Antoni 12-12-2016 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre béns immobles adreçades a les famílies monoparentals 09-11-2016 Enllaç
Ajuts econòmics de suport al desenvolupament de projectes de socialització i/o reutilització de llibres de text i/o material didàctic complementari durant el curs 2016-2017 09-11-2016 Enllaç
Ajuts socials per al pagament de l'impost de bens immobles (IBI) 09-11-2016 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a entitats culturals sense ànim de lucre que promoguin programes en l'àmbit de la promoció cultural durant l'any 2016 09-05-2016 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals tant a associacions com a entitats esportives sense afany de lucre que promoguin activitats en el municipi durant l'any 2016 29-02-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions culturals i cíviques que participin a la Rua de Carnestoltes 22-01-2016 Enllaç
Ajuts econòmics a entitats i associacions culturals i cíviques que participin a la Cavalcada de Reis 2016 16-11-2015 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'assistència a activitats esportives organitzades per entitats esportives del municipi 04-11-2015 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a associacions i entitats esportives sense finalitat de lucre per a l'any 2015 07-01-2015 Enllaç
Ajuts a entitats i associacions culturals i cíviques sense finalitat de lucre que desenvolupin el seu programa d'activitats al municipi durant l'any 2015 15-12-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost de bens immobles (IBI) de caràcter especial i excepcional per a les persones que han perdut la vivenda habitual 27-10-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a les persones que han perdut la vivenda habitual 27-10-2014 Enllaç
Ajuts de caràcter especial de l'impost de béns immobles destinats a les persones que han perdut l'habitatge habitual a Barberà del Vallès durant el període comprès entre el 2009 i el 2013 04-06-2014 Enllaç
Ajuts econòmics socials de l'impost de béns immobles, que complementa els ajuts aprovats pel mateix impost per a les famílies nombroses 04-06-2014 Enllaç
Ajuts econòmics i infraestructurals a associacions i entitats esportives sense finalitat de lucre per a l'any 2014 10-03-2014 Enllaç
Subvencions per a la reinserció social mitjançant l'increment de l'ocupació efectiva per a la contractació de persones desocupades 03-03-2014 Enllaç
Ajuts econòmics de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici 2013 19-09-2013 Enllaç
Ajuts econòmics de l'Impost sobre béns immobles adreçades a les famílies monoparentals 24-05-2011 Enllaç
Ajuts de rehabilitació, instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques als edificis d'ús residencial del barri de la Romànica, en el marc del Projecte d'Intervenció Integral de la Llei de Barris 06-05-2010 Enllaç
Data Títol Bases reguladores
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Pla Estratègic de Subvencions Ajuntament de Barberà del Vallès. Període 2016-2018 Pla estratègic de subvencions 2016-2018.pdf
Ajuts econòmics i d'infraestructures a les AMPA / AFA durant el curs 2015-2016 http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Educacio/1_bases_concessio_ajuts_ampa_afa_15-16.pdf