Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança General de Subvencions 10-08-2018 http://cido.diba.cat/subvencions/8025312/ordenanca-general-de-subvencions-ajuntament-de-barbera-del-valles
Reglament de Participació Ciutadana 07-08-2018 http://cido.diba.cat/normativa_local/8028384/reglament-de-participacio-ciutadana-ajuntament-de-barbera-del-valles
 Articles: 10.1.a) i 63.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern