Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

Articles: 10.1.a) i 63.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.