Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Autoritzacions de llocs de venda a mercats no sedentaris Obert 0 0
Enllaç Alienació de parcel·la patrimonial i constitució de dret de superfície sobre parcel·la de sistemes 0
18-01-2016 Enllaç Servei de laboratori Serveis Obert 1724000 0 1.296.860 Analistas Profesionales Asociados, SL
Enllaç Serveis de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del terme municipal així com també acompanyament a l'aigua de persones amb diversitat funcional durant la temporada 2018 Serveis Obert 246648 298444,08
Enllaç Servei de manteniment i actualització de les llicències del software de gestió d'incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils Serveis Negociat sense publicitat 11249,07 13611,37
Enllaç Serveis de prevenció de les drogodependències i de sensibilització i mediació comunitària en relació amb l'ús i el consum de drogues al municipi de Badalona Serveis Obert 75028,8 82531,68
Enllaç Contracte de serveis per a la realització de la Cursa Popular Ciutat de Badalona (Cursa del Dimoni), dividit en dos lots, per una durada de 2 anys (Cursa 2018 i 2019) amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d'un any més (Cursa 2020) Serveis Obert 18844,54 22801,89
Enllaç Adjudicació dels espais públics destinats als establiments i altres propostes d'ubicació, per a la venda de pirotècnia Obert 0 0
02-03-2018 Enllaç Projecte Bon dia PDC La Salut i Llefià Serveis 14253,8 14253,8 13.435 13.435 Integració Social de Menors (ISOM), SCCL
Enllaç Projecte Bon dia PDC La Salut i Llefià Serveis 14253,8 14253,8 13.435 13.435 Contracte menor no formalitzat Integració Social de Menors (ISOM), SCCL
12-02-2018 Enllaç Serveis del Projecte Fora de Banda PDC Pomar i Morera Serveis 4909,09 5400 4.192 4.612 Jan Bcs, SL
19-02-2018 Enllaç Projecte Pro - Autonomia PDC Pomar i Morera Serveis 4336,36 4769,99 4.259 4.684 Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL
Enllaç Projecte Pro - Autonomia PDC Pomar i Morera Serveis 4336,36 4769,99 4.259 4.684 Contracte menor no formalitzat Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL
12-02-2018 Enllaç Serveis del Projecte Fora de Banda PDC Pomar i Morera Serveis 4909,09 5400 4.192 4.612 Jan Bcs, SL
26-02-2018 Enllaç Serveis del Projecte Educat PDC Pomar i Morera Serveis 7636,36 8399,99 6.443 7.087 Klousner, SL
26-02-2018 Enllaç Serveis del Projecte Educat PDC Pomar i Morera Serveis 7636,36 8399,99 6.443 7.087 Klousner, SL
Enllaç Projecte Ludoteca La Pau PDC La Pau Serveis 4980 4980 4.729 4.729 Contracte menor no formalitzat Serveis a les Persones Encís, SCCL
08-01-2018 Enllaç Projecte Tardes d'esport PDC La Salut-Llefià i La Pau Serveis 9072,73 9980 7.601 8.361 Urban Time 2015, SL
Enllaç Subministrament de carburants, altres productes complementaris i accessoris, i serveis connexes existents a les estacions de servei per als vehicles de l'Ajuntament i de les societats municipals: Badalona Serveis Assistencials, SA, Badalona Comunicació, S Subministrament Obert 560954,56 678755,01
Enllaç Servei de manteniment dels equips de ventilació i climatització dels edificis gestionats per Badalona Serveis Assistencials, S.A Serveis Obert 114000 137940
Enllaç Subministrament d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament, i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegrament municipal, així com la realització d'actuacions per a la millora de l'eficiència energètica Subministrament Obert 12083206,48 14620679,84
Enllaç Servei de neteja del Museu de Badalona Serveis Obert 0 95134
Enllaç Serveis de suport a la planificació, disseny, organització i avaluació dels projectes, i activitats que s'organitzen en el marc del Pla estratègic feminista Serveis Obert 159000 192390
Enllaç Serveis de cuina in situ durant els 365 dies de l'any en la Residència assistida i Centre de Dia per a gent gran Can Bosch Serveis Obert 386103,39 424713,72
Enllaç Serveis de conservació, manteniment i reparació dels vehicles del parc mòbil municipal Serveis Obert 743801,56 899999,88
Enllaç Serveis de neteja de les instal·lacions esportives de l'Ajuntament Serveis Obert 454437,5 549869,37
Enllaç Obres d'eliminació de barreres arquitectòniques a l'aula de formació d'adults de Lloreda-La Pau Obres Obert 122985,67 148812,66
Enllaç Servei de manteniment preventiu i normatiu de la legionel·la per a les instal·lacions esportives municipals Serveis Obert 400000 484000
Enllaç Serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal, l'assistència especialitzada a la gestió del Pla Director de Clavegueram i la planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà Serveis Obert 875371,14 875371,14
Enllaç Servei de manteniment, conservació, i reforma dels paviments i clavegueram del municipi Serveis Obert 8800000 0
Enllaç Serveis de conservació, reparació i petita reforma dels edificis públics municipals de l'Ajuntament de Badalona, el manteniment dels quals correspongui a l'IMSP Serveis Obert 611261,78 739626,76
Enllaç Contracte de patrocini per a la difusió de la marca Badalona és futur i altres accions publicitàries de l'Ajuntament de Badalona Privats 0 0 5.808.000 Joventut de Badalona, SAD
Enllaç Gestió del servei de rehabilitació Serveis Obert 204191,28 204191,28
25-04-2018 Enllaç Subministrament de dues llicències anuals d'Adobe Creative Cloud, dues llicències anuals d'Office 365 i el servei tècnic d'assistència per als ordinadors Apple del Departament de Comunicació i Imatge Subministrament Obert 7000 8470 5.179 6.267 Regla de 3, SCCL
Enllaç Autoritzacions per a la prestació del servei de guinguetes a les platges de Badalona 2018-2021 Obert 25000 25000
Enllaç Servei digitalitzat del seguiment diari de notícies de premsa escrita, premsa digital, radio i TV relacionades amb Badalona, l'alcalde/essa de Badalona, l' Ajuntame i altres temes d'interès municipal Serveis Obert 10000 12100
Enllaç Servei de transport adaptat de persones amb disminució física o psíquica des del seu domicili fins a la Fundació Nexe, Escola La Guimbarda i la Fundació Tallers Serveis Obert 109265 109265
Enllaç Serveis de manteniment dels sistemes software: netbakcup, backupexec, mcafee, vmware, hyena, adaudit i citrix dels serveis informàtics de l' Ajuntament Serveis Obert 147200 178112
10-05-2017 Enllaç Subministrament de medicament pel tractament de l'hepatitis C Subministrament Negociat amb publicitat 152829,06 158942,22 5.420 5.636 Janssen Cilag, SA
20-12-2017 Enllaç Servei integral de cardioprotecció a diversos equipaments i serveis municipals Serveis Obert 30000 36300 660 799 Neosalus Solution, SL
10-05-2017 Enllaç Subministrament de medicament pel tractament de l'hepatitis C Subministrament Negociat amb publicitat 152829,06 158942,22 141.531 147.192 Gilead Sciences, SL
Enllaç Serveis de reparació del sistema de climatització de la Llar Residència de Salut Mental de Sant Roc Serveis 22610 27358,1 18.921 22.894 Contracte menor no formalitzat Climaespais Serveis Integrals d'Instal·lacions, SL
13-12-2017 Enllaç Treballs de revisió i inspecció de les instal·lacions elèctriques dels centres que depenen de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament Serveis 11086,84 13316,2 6.841 8.749 Applus Norcontrol, SL
Enllaç Obres de reparació de la claveguera de l'Escola d'Educació Especial Llevant, situada a l'Avinguda Martí Pujol, 110 de Badalona Obres 15388,95 18620,63 13.431 16.251 Contracte menor no formalitzat Osam Siglo XXI, SL
24-11-2017 Enllaç Obres de restauració de la capella de can Miravitges Obres Obert 73917,52 89440,19 13.645 78.621 Construccions Beravi, SL
Enllaç Concessió demanial dels espais destinats a bar de l'estadi municipal de futbol Gestió de serveis públics Obert 74373,6 74373,6
Enllaç Servei integral de restauració, inclòs el servei de cuina i explotació de les cafeteries, vending, menjars a domicilio de Badalona Serveis Assistencials, S.A. i obres de remodelació i equipament de la cuina del Centre Sociosanitari El Carme Serveis Obert 6458570,8 7104427,88
Enllaç Serveis de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal, l' assistència especialitzada a la gestió del pla director de clavegueram i la planificació, coordinació i control avançat del drenatge urbà Serveis Obert 875371,14 875371,14
Enllaç Obres dels treballs de millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud Obres Obert 1766367,35 2137304,5
10-11-2017 Enllaç Projecte Espai Dona La Pau, inclòs dins del Pla de Desenvolupament Comunitari de La Pau Serveis 4400 4840 3.999 4.399 Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad
15-11-2017 Enllaç Obres diverses d'urbanització Pla Recupera, fase I (passatge Viñas, millores accés Mas Ram, reurbanització carrer Isaac Albeniz. Fase II, arranjament carrer Abat Escarré i reurbanització carrer de la Costa Obres Obert 559095,09 676505,05 31.784 38.459 Construcciones y Servicios Faus, S. A.
15-11-2017 Enllaç Obres diverses d'urbanització Pla Recupera, fase I (passatge Viñas, millores accés Mas Ram, reurbanització carrer Isaac Albeniz. Fase II, arranjament carrer Abat Escarré i reurbanització carrer de la Costa Obres Obert 559095,09 676505,05 79.651 96.378 Desmontes y Construcciones Romero, S. A.
15-11-2017 Enllaç Obres diverses d'urbanització Pla Recupera, fase I (passatge Viñas, millores accés Mas Ram, reurbanització carrer Isaac Albeniz. Fase II, arranjament carrer Abat Escarré i reurbanització carrer de la Costa Obres Obert 559095,09 676505,05 80.996 98.005 Construcciones y Servicios Faus, S. A.
15-11-2017 Enllaç Obres diverses d'urbanització Pla Recupera, fase I (passatge Viñas, millores accés Mas Ram, reurbanització carrer Isaac Albeniz. Fase II, arranjament carrer Abat Escarré i reurbanització carrer de la Costa Obres Obert 559095,09 676505,05 137.107 165.900 Construcciones y Servicios Faus, S. A.
15-11-2017 Enllaç Obres diverses d'urbanització Pla Recupera, fase I (passatge Viñas, millores accés Mas Ram, reurbanització carrer Isaac Albeniz. Fase II, arranjament carrer Abat Escarré i reurbanització carrer de la Costa Obres Obert 559095,09 676505,05 149.977 181.472 Construcciones Caler, S. A.
24-04-2018 Enllaç Serveis de recollida i transports dels contenidors per l'eliminació dels residus dels cementiris del Sant Crist i del Sant Pere Serveis Obert 42260 46486 32.484 35.732 Cespa Gestión de Residuos, S. A.
22-11-2017 Enllaç Projecte Hort Comunitari del Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut i Llefià Serveis 5909,09 6499,99 5.139 5.652 Tarpuna, SCCL
Enllaç Subministrament de vestuari i calçat general pel personal de serveis de l' Ajuntament (antics lots 8 i 9 declarats deserts en el proced 58/OBR-10/16) Subministrament Negociat sense publicitat 57111,82 69105,3
27-12-2017 Enllaç Concessió administrativa per a la gestió de les escoles bressol municipals Ralet Ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet Serveis Obert 1868551,6 1868551,6 1.683.935 1.683.935 Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL
20-07-2017 Enllaç Subministrament de material tècnic consistent en 1 joc complet dels mòduls i algoritmes ADOS-2, escala d'observació pel diagnòstic de l'autisme, amb destinació al Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) de Badalona Subministrament 3000 3630 2.587 3.131 Saltamartí Llibres, SAL
27-11-2017 Enllaç Gestió del servei públic, en la modalitat de concessió, de la residència i centre de dia per a gent gran Domènech i Montaner, al carrer de Bellavista, núm. 24 - 30, de Badalona, de titularitat municipal Gestió de serveis públics Obert 3559544,32 3701926,09 3.388.321 3.523.853 Residència Tercera Edat L'Onada, SL
Enllaç Serveis de manteniment dels elements de senyalització viària horitzontal i vertical Serveis Obert 330578,52 400000
18-12-2017 Enllaç Servei de manteniment dels aparells elevadors de Badalona Serveis Assistencials, S.A. i substitució de la maniobra elèctrica dels muntacàrregues de l'Hospital Municipal de Badalona Serveis Obert 169897,68 205576,19 77.704 94.022 Orona, SCOOP
20-12-2017 Enllaç Serveis de determinació en mostres d'aigua preses en aixeta de consumidor pel personal de la UPS, dels valors de coure, crom, níquel, ferro i plom Serveis Obert 12568,6 15208 12.569 15.208 Anabiol, SL
Enllaç Conveni d'adscripció a una mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social Serveis Obert 0 0
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 7.495 7.795 Laboratorios Bohm, S. A.
08-03-2017 Enllaç Contracte derivat de l'acord marc per al subministrament de gases Subministrament Obert 20733,47 22806,81 9.373 10.310 Gaspunt, SA
08-03-2017 Enllaç Contracte derivat de l'acord marc per al subministrament de gases Subministrament Obert 20733,47 22806,81 7.932 8.725 Textil Planas Oliveras, S. A.
08-03-2017 Enllaç Contracte derivat de l'acord marc per al subministrament de gases Subministrament Obert 20733,47 22806,81 13 18 Bastos Medical, SL
21-07-2017 Enllaç Contracte derivat pel subministrament de paper Subministrament Obert 30858,6 37338,9 29.573 35.783 Canon España, S. A.
21-07-2017 Enllaç Contracte derivat pel subministrament de paper Subministrament Obert 30858,6 37338,9 44 53 Lyreco España, S. A.
05-02-2018 Enllaç Subministrament de 150 armilles antitrets, antitall i antipunxó per a la Guàrdia Urbana Subministrament Obert 57851,24 70000 55.350 66.974 Usis Guirao, SL
29-09-2017 Enllaç Obres de millora en l'equipament de tres cuines del Servei d'Habitatge - Mossèn Anton situat al carrer Mossèn Anton, 78-80 Obres 41096,65 49726,94 38.220 46.246 Vidal i Porta, SL
26-07-2017 Enllaç Obres de reparació d'una part del paviment de la cuina de la residència per a gent gran Domènech i Muntaner Obres 7530,56 9111,98 6.086 7.364 Osam Siglo XXI, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 17.589 18.293 Genfarma Laboratorio, SL
23-02-2018 Enllaç Subministrament, instal·lació i posada en marxa, formació i manteniment inclosos, dels equips i accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa RESCAT d Subministrament Negociat sense publicitat 231443,33 280046,42 172.954 209.274 Zenon Digital Radio, SL
Enllaç Serveis de lloguer, transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i recollida de punts de llum per al guarniment i decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi Serveis Obert 58000 70180
Enllaç Subministrament de 10 vehicles híbrids, adaptats com a vehicles policials, a títol d'arrendament sense opció de compra, per a la Guàrdia Urbana Subministrament Obert 561519,36 679438,43
18-10-2017 Enllaç Serveis d'infraestructures per a l'organització - per part de l'Ajuntament amb material de propietat municipal - d'actes culturals, lúdics i socials que es realitzin en aquest municipi, excloses les activitats de funcionament intern d'altres entitats Serveis Obert 720000 871200 720.000 871.200 Media Music Import, SL
Enllaç Servei de manteniment dels sistemes Radware (balancejador), Fortinet (Firewal), cabines Netapp, servidors Cisco i Juniper dels serveis informàtics de l'Ajuntament Serveis Obert 73600 89056
Enllaç Obres del Projecte de millora de la planta baixa de l'edifici municipal Caci Obres Obert 112059,44 135591,92
Enllaç Subministrament d'equips i accessoris per implementar el sistema de radiocomunicacions mòbils digitals TETRA per al Servei de la Guàrdia Urbana de Badalona, connectat a la Xarxa REscat de la Generalitat de Catalunya, instal·lació, posada en marxa, formaci Subministrament Obert 231443,33 280046,42
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 17.589 18.293 GES Genéricos Españoles Laboratorio, S. A.
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 14.281 14.852 Allergan, SA
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 712 740 Teva Pharma, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 2.168 2.254 José Collado, S. A.
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 2.110 2.194 Inibsa Hospital, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 5.263 5.474 B. Braun Medical, SA
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 4.980 5.179 HRA Pharma Iberia, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 5.824 6.057 Meda Pharma, SA
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 4.409 4.586 Lainco, SA
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 4.356 4.530 Casen Recordati, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 3.922 4.079 Sandoz Farmacéutica, S. A.
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 3.398 3.533 Pfizer Gep, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 2.550 2.652 BGP Products Operations, SL
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72 318538,72 10.524 10.945 Amgen, SA
30-05-2016 Enllaç Subministrament de medicaments genèrics Subministrament Obert 318538,72