Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Data acord Tipus Enllaç acta Codi acta
18-12-2017 Ordinària Enllaç acta 28/2017
04-12-2017 Ordinària Enllaç acta 27/2017
22-11-2017 Extraordinària Enllaç acta 26/2017
20-11-2017 Ordinària Enllaç acta 25/2017
06-11-2017 Ordinària Enllaç acta 24/2017
23-10-2017 Ordinària Enllaç acta 23/2017
09-10-2017 Ordinària Enllaç acta 22/2017
12-09-2017 Ordinària Enllaç acta 20/2017
25-09-2017 Ordinària Enllaç acta 21/2017
24-07-2017 Ordinària Enllaç acta 18/2017
27-07-2017 Extraordinària Enllaç acta 19/2017
10-07-2017 Ordinària Enllaç acta 17/2017
12-06-2017 Ordinària Enllaç acta 15/2017
26-06-2017 Ordinària Enllaç acta 16/2017
22-05-2017 Ordinària Enllaç acta 14/2017
08-05-2017 Ordinària Enllaç acta 13/2017
02-05-2017 Extraordinària Enllaç acta 12/2017
24-04-2017 Ordinària Enllaç acta 11/2017
03-04-2017 Ordinària Enllaç acta 10/2017
13-03-2017 Ordinària Enllaç acta 9/2017
06-03-2017 Ordinària Enllaç acta 8/2017
20-02-2017 Ordinària Enllaç acta 7/2017
06-02-2017 Extraordinària Enllaç acta 6/2017
30-01-2017 Urgent Enllaç acta 4/2017
23-01-2017 Urgent Enllaç acta 3/2017
09-01-2017 Ordinària Enllaç acta 1/2017
27-12-2016 Extraordinària Enllaç acta 30/2016
29-12-2016 Urgent Enllaç acta 31/2016
19-12-2016 Ordinària Enllaç acta 29/2016
28-11-2016 Ordinària Enllaç acta 28/2016
14-11-2016 Ordinària Enllaç acta 27/2016
24-10-2016 Ordinària Enllaç acta 25/2016
24-10-2016 Extraordinària Enllaç acta 26/2016
10-10-2016 Ordinària Enllaç acta 24/2016
26-09-2016 Extraordinària Enllaç acta 23/2016
26-09-2016 Ordinària Enllaç acta 22/2016
12-09-2016 Ordinària Enllaç acta 21/2016
04-07-2016 Ordinària Enllaç acta 17/2016
18-07-2016 Urgent Enllaç acta 19/2016
20-06-2016 Extraordinària Enllaç acta 16/2016
20-06-2016 Ordinària Enllaç acta 15/2016
06-06-2016 Ordinària Enllaç acta 14/2016
02-05-2016 Ordinària Enllaç acta 11/2016
23-05-2016 Ordinària Enllaç acta 12/2016
04-04-2016 Ordinària Enllaç acta 8/2016
18-04-2016 Ordinària Enllaç acta 9/2016
30-05-2016 Extraordinària Enllaç acta 13/2016
14-03-2016 Ordinària Enllaç acta 7/2016
29-02-2016 Ordinària Enllaç acta 4/2016
01-03-2016 Urgent Enllaç acta 5/2016
07-03-2016 Extraordinària Enllaç acta 6/2016
18-04-2016 Extraordinària Enllaç acta 10/2016
15-02-2016 Ordinària Enllaç acta 3/2016
01-02-2016 Ordinària Enllaç acta 2/2016
18-01-2016 Ordinària Enllaç acta 1/2016