D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Pla no t'aturis 2017, dirigit a persones amb especials dificultats d'ocupació 29-05-2017 Enllaç
Personal de neteja (reforç personal de neteja) (Pla no t'aturis 2017) 29-05-2017 Enllaç
Peó (reforç a Brigada) (Pla no t'aturis 2017) 29-05-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu 28-04-2017 Enllaç
Agutzil 14-02-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Arquitecte 25-11-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Treballador de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis 03-10-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Vigilant municipal 15-09-2016 Enllaç
Peó (PFO) 15-06-2016 Enllaç
Personal de neteja (PFO) 15-06-2016 Enllaç
Peó de manteniment (PFO) 13-04-2015 Enllaç
Oficial 2a manteniment (PFO) 13-04-2015 Enllaç
Oficial 1a manteniment (PFO) 13-04-2015 Enllaç
Oficial 1a (PFO) 19-02-2015 Enllaç
Oficial 2a (PFO) 19-02-2015 Enllaç
Peó (PFO) 19-02-2015 Enllaç
Tècnic de dinamització per desenvolupar les tasques de promoció i diversificació econòmica, recuperació i protecció del patrimoni municipal i gestió de l'eficiència energètica dels serveis i les instal·lacions municipals 16-02-2015 Enllaç
Pla no t'aturis 2015, Pla de foment d'ocupació dirigit a famílies amb especials dificultats d'ocupació 27-01-2015 Enllaç
Bases generals del procés selectiu Pla d'ocupació, bienni 2014-2015 22-05-2014 Enllaç
Peó (PFO) 19-02-2014 Enllaç
Oficial 1ª (PFO) 19-02-2014 Enllaç
Oficial 2ª (PFO) 19-02-2014 Enllaç
Pla no t'aturis 2014, Pla de foment d'ocupació 2014 dirigit a famílies amb especials dificultats d'ocupació 24-01-2014 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó i d'Auxiliar, Pla No t'Aturis 2013 (PFO) 05-04-2013 Enllaç
Places de Peó de neteja i de Peó de manteniment (PFO) 17-08-2012 Enllaç
Secretari 14-07-2012 Enllaç
Administratiu 30-07-2009 Enllaç
Director de VAT 30-07-2009 Enllaç
Tècnic assessor VAT 30-07-2009 Enllaç
Director llar d'infants 03-05-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 03-05-2008 Enllaç
Tècnic informàtic 03-05-2008 Enllaç
Ordenança 03-05-2008 Enllaç
Tècnic grau mitjà STM 03-05-2008 Enllaç
Tècnic d'administració general 03-05-2008 Enllaç
Supervisor de serveis i activitats 03-05-2008 Enllaç
Oficial 1ª construcció 15-02-2007 Enllaç
Tècnic auxiliar 15-02-2007 Enllaç
Oficial 3ª construcció 15-02-2007 Enllaç
Director llar d'infants 27-03-2006 Enllaç
Vigilant 15-04-2005 Enllaç
Auxiliar administratiu 15-04-2005 Enllaç
Oficial 3ª construcció 01-06-2004 Enllaç
Oficial 3ª electricista - fontaner 01-06-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-03-2003 Enllaç