Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica municipal 08-05-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 07-03-2018 Enllaç
Pla de protecció civil 26-10-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 28-09-2017 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament 22-12-2016 Enllaç
Reglament del servei de viver d'empreses 06-07-2016 Enllaç
Reglament del servei municipal d'acolliment temporal d'urgència 25-02-2016 Enllaç
Reglament sobre el funcionament del Registre de factures i de la gestió de la despesa 08-05-2015 Enllaç
Reglament regulador del servei de deixalleria municipal 12-12-2014 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 13-11-2014 Enllaç
Reglament regulador del procés per a la creació de borses d'ocupació temporal 16-04-2014 Enllaç
Reglament regulador del complement de productivitat 10-04-2014 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic municipal 12-03-2014 Enllaç
Reglament municipal de l'ús i funcionament temporal-esporàdic dels espais de titularitat municipal 04-06-2013 Enllaç
Reglament del Consell de Sostenibilitat 16-01-2012 Enllaç
Reglament del servei de transport fluvial de viatgers pel riu Ebre en el tram comprès entre els municipis d'Ascó i Miravet 03-01-2012 Enllaç
Normes que regulen la Comissió Municipal de Protecció Civil 19-04-2011 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 05-01-2010 Enllaç
Reglament dels Vigilants Municipals de l'Ajuntament 13-10-2009 Enllaç
Ordenança sobre convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública 28-10-2008 Enllaç
Reglament de funcionament del Síndic/a Defensor/a Local 03-10-2008 Enllaç
Reglament del voluntariat 13-05-2008 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció 26-02-2004 Enllaç
Reglament regulador del Registre municipal d'unions estables de parella 14-04-2003 Enllaç