En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Mapa InfoParticipa

El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest atorga una puntuació a cada ajuntament de l'Estat, analitzant els seus webs a partir d'un seguit d'indicadors adaptats a les Lleis de Transparència. 

L'Ajuntament d'Argentona va rebre el Segell InfoParticipa en assolir el 98,08% dels criteris i complir positivament els més de 50 indicadors que avaluen la qualitat, contingut, accés i actualització de la informació que es publica al web municipal www.argentona.cat i al Portal de Transparència.

L'únic criteri que no es va assolir és el que fa referència a les cartes de serveis de l'Ajuntament, però cal indicar que s'està treballant conjuntament amb la Diputació de Barcelona per tal de redactar-les.

Es poden consultar els resultats del Mapa Infoparticipa dels diferents anys accedint a aquest enllaç.

 

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat.