S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

Les diferents regidories de l'Ajuntament d'Argentona realitzen avaluacions de qualitat dels serveis públics mitjançant l'ús d'indicadors quantitatius i qualitatius. Aquí es poden consultar els informes i documents públics resultants d'algunes d'aquestes avaluacions:

Alcaldia

Memòries d'Alcaldia per anys

Policia Local

Cercles de comparació intermunicipal de Policia Local

Memòria de la Policia Local 2017

Memòria de la Policia Local 2015

Participació ciutadana

Memòria Participació Ciutadana 2018

Memòria Consell infància 2017-18

Valoracions cicle de xerrades i tallers amb entitats

Memòria de Participació Ciutadana 2017

Memòria Consell infància 2016-17

Resultats enquesta de valoració Mostra d'entitats 2016-17

Memòria de Participació Ciutadana 2016

Memòria de Participació Ciutadana 2014

Promoció Econòmica i Ocupació

Cercles de comparació intermunicipals de Serveis Locals d'Ocupació

Comunicació

Resultats enquesta percepció ciutadana 2017

Educació

Auditoria externa del Programa de Formació i Inserció Laboral (PFI) 2015

* La informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Igualtat

Enquestes taller sexualitat 2017

Enquestes taller per a dones 2017

Enquestes taller ARTterapia 2017

Resultats enquesta sessió Que no t'agafi el masclisme a 4t ESO 2017

Memòria Pla estratègic igualtat 2016-17

Resultats enquesta sessió El meu cos és meu 1r batxillerat A 2015

Resultats enquesta sessió El meu cos és meu 1r batxillerat B 2015

Resultats enquesta sessió El meu cos és meu 2n batxillerat 2015

Memòria Pla municipal d'igualtat 2014

Anàlisi Protocol d'assetjament laboral 2014

Anàlisi Pla d'igualtat 2009-11

Espai Públic

Cercles de comparació intermunicipals d'Enllumenat

Medi Ambient

Cercles de comparació intermunicipal de Gestió de Residus i Neteja Viària

Cohesió

Resultats enquesta treballadors contractats pel programa Treballa als barris 2017

 

* Aquesta informació es demana a principis de cada any. També s'actualitza cada vegada que algun departament fa arribar a la Regidoria de Transparència informació susceptible de ser-hi publicada.