S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.

Les diferents àrees de l'Ajuntament d'Argentona realitzen avaluacions de qualitat dels serveis públics mitjançant l'ús d'indicadors quantitatius i qualitatius. Aquí es poden consultar els informes i documents públics resultants d'algunes d'aquestes avaluacions:

Alcaldia

Memòries d'Alcaldia per anys

Policia Local

Cercles de comparació intermunicipal de Policia Local

Memòria de la Policia Local 2015

Participació ciutadana

Resultats dinàmica valoració Consell Infància 2016-17

Resultats enquesta de valoració Mostra d'entitats 2016-17

Memòria de Participació Ciutadana 2016

Memòria de Participació Ciutadana 2014

Comunicació

Resultats enquesta percepció ciutadana 2017

Educació

Auditoria externa del Programa de Formació i Inserció Laboral (PFI)

* La informació que conté dades personals ha estat ocultada, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Igualtat

Memòria Pla municipal d'igualtat 2014

Anàlisi Protocol d'assetjament laboral 2014

Anàlisi Pla d'igualtat 2009-11

Espai Públic

Cercles de comparació intermunicipals d'Enllumenat

Medi Ambient

Cercles de comparació intermunicipal de Gestió de Residus i Neteja Viària

Promoció Econòmica i Ocupació

Cercles de comparació intermunicipals de Serveis Locals d'Ocupació

 

* Aquesta informació es demana a principis de cada any. També s'actualitza cada vegada que algun departament fa arribar a l'Àrea de Transparència informació susceptible de ser-hi publicada.