Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

El Ple Municipal va aprovar, el dilluns 6 de març del 2017, el Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament d'Argentona, que es pot consultar en aquest enllaç. Aquí hi trobareu una explicació sobre què pot oferir el codi ètic als diferents col·lectius a qui va adreçat.

La Comissió d'ètica és l'organ responsable d’avaluar l’aplicació i de proposar el manteniment actualitzat del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona. A continuació, es poden consultar els seus acords, així com els informes que emet anualment:

Acord número 2 de la Comissió d’ètica de data 23-05-2019: Recomanacions en relació a dues pancartes col·locades a la Plaça de Vendre i a Les Ginesteres i al contingut de l’article aparegut al Cap de Creus núm. 152 (febrer 2019), Carta de l’Alcalde

Informe Comissió ètica juny 2017-juny 2018

Els següents regidors han signat la declaració d'adhesió al Codi ètic i de bon govern de l'Ajuntament d'Argentona:

Eudald Calvo - Unitat

Montse Cervantes - Unitat

Pere Móra - Unitat

Àngel Puig - Unitat

Susana López - PSC

Juan Francisco Fragoso - PP

 

* Aquesta informació s'actualitza cada vegada que hi ha un canvi susceptible de ser publicat.