Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Podeu consultar la documentació relativa al compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament d'Argentona i del Museu del Càntir. L'Ajuntament no disposa d'aquest tipus d'informació pel que fa a Aigües d'Argentona, S.A..

Compliment objectius estabilitat per trimestres
2019 - 1r trimestre
2018 -  4t trimestre3r trimestre | 2n trimestre | 1r trimestre
2017 - 4t trimestre | 3r trimestre | 2n trimestre | 1r trimestre
2016 - 4t trimestre | 3r trimestre | 2n trimestre | 1r trimestre
2015 - 4t trimestre | 3r trimestre | 2n trimestre | 1r trimestre
 
Informes sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost
2017 | 2016 | 2015 

 

* La informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària s'actualitza trimestralment. Els informes sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost s'actualitzen cap al mes d'abril, amb la publicació de la liquidació del pressupost.