En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Podeu consultar la documentació relativa al compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament d'Argentona i del Museu del Càntir ordenada per anys i/o trimestres als enllaços següents:

Segon trimestre 2018

Primer trimestre 2018

Quart trimestre 2017

Tercer trimestre 2017

Segon trimestre 2017

Primer trimestre 2017

Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost de l’exercici 2016

Quart trimestre 2016

Tercer trimestre 2016

Segon trimestre 2016

Primer trimestre 2016

Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 

Quart trimestre 2015

Tercer trimestre 2015

Segon trimestre 2015

Primer trimestre 2015

Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, en la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Argentona de l'exercici 2014

Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, en la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Argentona de l'exercici 2013

Informe sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, en la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Argentona de l'exercici 2012

Informe sobre l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària | Liquidació del pressupost | Exercici 2011

 

* Aquesta informació s'actualitza trimestralment.