Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Càrrec Nom i cognoms Partit Àrea Data nomenament Sexe ORDRE
Alcaldessa Presidenta ANNABEL MORENO I NOGUÉ ERC-MES-AM Urbanisme. 01-04-2016 D 1
1r Tinent d'Alcalde RAMON Mª VINYES VILÀ PSC - CP Serveis Econòmics, Recursos Humans, Educació, Organització i Atenció Ciutadana. 13-06-2015 H 2
2n Tinent d'Alcalde JOSEP MANEL NOGUERAS IGLESIAS CiU Promoció Econòmica, Port, Indústria i Agricultura. 13-06-2015 H 3
3a Tinenta d'Alcalde ISABEL ROIG CASAS ICV - E Cultura, Acció Social, Drets Civils, Seguretat Ciutadana i Serveis a les Persones. 13-06-2015 D 4
4t Tinent d'Alcalde JOAQUIM MAS I FERRÉ (INDEPENDENT) ERC-MES-AM Fires, Festes, Comerç i Ocupació. 13-06-2015 H 5
5è Tinent d'Alcalde JORDI MUÑÍZ PALMERO PSC - CP Comunicació, Esports i Turisme. 13-06-2015 H 6
Regidora LAIA MARTÍN I ROMANO ERC-MES-AM Medi Ambient, Rials i Platges, Via Pública, Obres i Serveis, Mobilitat i Participació. 13-06-2015 D 7
Regidor CARLES SALA I PARRA ERC-MES-AM Gent Gran, Salut i Consum, Infància i Joventut. 13-06-2015 H 8
Regidor ESTANISLAU FORS GARCÍA JxA 13-06-2015 H 9
Regidor XAVIER MASGRAU GONZÁLEZ (INDEPENDENT) JXA 13-06-2015 H 10
Regidora SUSANNA MIR JULIÀ (INDEPENDENT) JXA 13-06-2015 D 11
Regidora SORAYA REAL IGLESIAS (INDEPENDENT) JXA 13-06-2015 D 12
Regidor JOAN MIQUEL LLODRÀ NOGUERAS (INDEPENDENT) JXA 13-06-2015 H 13
Regidora VIVIANA PÉREZ CLAUSEN (INDEPENDENT) JXA 13-06-2015 D 14
Regidor DAVID CALDEIRA I BACARDIT CUP - PA 13-06-2015 H 15
Regidor GERARD TERMES I SERRA CUP - PA 13-06-2015 H 16
Regidora Mª BELÉN QUINTERO ARAGÓN P.P. 13-06-2015 D 17

Per més informació i retribucions dels càrrecs electes: http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=31171