Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

Nom de l'ens dependent Tipus ens dependent Web ens dependent Tipus relació
Entitat Pública Empresarial Ràdio Arenys Ens de gestió Ens de gestió pertany a Ajuntament