Consulta quina és la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara associacions, consorcis, fundacions, etc.

Nom de l'ens Tipus d'ens Tipus de relació
Consorci Localret Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de Comunicació Local Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme Consorcis Municipi participa en consorci
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme Consorcis Municipi participa en consorci
Mancomunitat d'Abastament d'Aigua de l'Alt Maresme Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat
Mancomunitat d'Usuaris de la Conca de la Tordera Mancomunitats Municipi participa en mancomunitat