Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Riera Bisbe Pol, 8
Municipi
Arenys de Mar
Telèfon
93-7959900
Fax
93-7957031
CIF
P0800600I
Comarca
Maresme
Codi comarca
8102130008
Província
Barcelona
Codi província
8000840003
CAPICOM
N
Any cens
2017
Cens
15253
Codi tipus
2
Superfície
6,45
Article
Tipus
Municipis
Codi postal
8350
Horari
Dissolt
N
SIGLACOM
MM
Altura
10
HD
D
Capital
Arenys de Mar
E-mail
alcaldia@arenysdemar.cat
Web
Web
Partit judicial
Arenys de Mar
Partit electoral
Arenys de Mar
Gentilici
arenyencs
Localitat CP
Arenys de Mar
Delegació govern
Barcelona
MUNICAT
Àmbit
Metropolità
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolguda alcaldessa
Data actualització
2018-05-02T00:00:00
Codi ens
800600000
Ordenació alfabètica
Arenys de Mar
Nom complet
Ajuntament d'Arenys de Mar
Data actualització
2018-02-26T00:00:00
Tràmits
Catàleg de serveis
Carpeta ciutadana
Seu electrònica
Tauler electrònic
Perfil de contractant
Descripció perfil de contractant
Amb seguretat i publicació d'evidències
Visor cartogràfic
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
Notificació electrònica
Té factura electrònica
Factura electrònica
Té instància genèrica
Té ordenança reguladora
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT