Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Sandra Roelas Vicente

Càrrec Funcionària agent Policia Local

Descripció Autorització compatibilitat a temps parcial

Resolució Aprovació de la compatibilitat

Data resolució 06-02-2018

Susana Mir Julià

Càrrec Regidora

Descripció Autorització regidora a temps parcial

Resolució

Aprovació Compatibilitat Càrrec Electe

Data resolució 01-02-2016