Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Producte d'Arenys Revista Capgròs inserció publicitària 2017 242.0
Producte d'Arenys Revista l'Agenda inserció publicitària 2017 363.0
Producte d'Arenys Campanya 2018 producció de banderoles 591.35
Viver d'Empreses Revista L'Agenda inserció publicitària 180.0
Carnestoltes al Mercat 2018 Disseny i impressió cartelleria 216.62
Fulletó turístic d’Arquitectura d’Arenys de Mar Disseny i maquetació del fulletó 363.0
Fulletó turístic d’Arquitectura d’Arenys de Mar Impressió del fulletó 464.03
Fulletó turístic d’ Arquitectura d’Arenys de Mar Setmanari Capgròs Inserció publicitària 239.58
Difusió de Turisme al mercat francès Revista Cap Catalogne Article "Una balade à Arenys de Mar" Revista bimensual (abril/maig) 1210.0
Calamarenys 2018 Pànxing Maresme Inserció publicitat a l'octubre 435.6
Mes dels Indians 2018 Pànxing Maresme Inserció publicitat al maig 272.25
Nova Ordenança Animals domèstics Distribució flyers 272.25
Nova Ordenança Animals domèstics Impressió flyers 248.69