Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
34 2.509.215 11 1.719.850 55 31-12-2017
26 2.227.963 3 2.442 56 31-12-2017
28 769.614 0 0 58 30-09-2017
27 1.153.047 16 1.801.839 51 30-09-2017
59 1.588.228 12 1.224.817 69 30-06-2017
19 1.820.678 25 102.694 49 30-06-2017
14 1.058.015 24 269.251 46 31-03-2017
33 1.470.275 35 1.181.666 64 31-03-2017
12 1.868.041 0 9.449 42 31-12-2016
28 1.181.511 6 1.178.308 47 31-12-2016
35 1.955.214 7 724.338 58 30-09-2016
10 1.618.764 24 66.710 41 30-09-2016
11 1.905.080 -5 177.564 39 30-06-2016
48 2.485.498 36 1.036.950 75 30-06-2016
52 1.694.194 83 776.121 91 31-03-2016
27 1.453.931 18 2.074.300 52 31-03-2016
30 2.359.028 18 1.357.313 55 31-12-2015
57 1.697.603 104 958.242 104 31-12-2015
35 1.446.862 89 325.581 75 30-06-2015
28 2.096.632 22 2.045.469 55 30-06-2015
12 1.588.487 3 1.218.891 38 31-03-2015
24 1.484.673 42 642.140 59 31-03-2015
3 1.611.448 0 1.037.492 32 31-12-2014
15 1.985.896 14 591.887 45 30-09-2014