Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 4.056.000
2.015 4.421.000
2.014 5.523.000
2.013 5.481.000
2.012 6.160.000
2.011 6.833.000
2.010 6.916.000