Relació de contractes oberts i negociats (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Obres de rehabilitació del Centre Comercial urbà a la Riera Bisbe Pol Obres Obert 550018,91 665522,88 480.780 Segons el BOPB i el PC, la data de formalització és el 18/03/2018. Segons el PC, l'import amb IVA és de 5.817.438€ Contratas Vilor, S. L.
23-04-2018 Enllaç Obres per a la integració paisatgística de la plaça Mare Paula Montalt, fase 2 Obres Obert 51764,3 62634,8 46.973 56.837 Segons el PC, la data d'adjudicació és el 28/03/2018 Manresa Fills, SL
Enllaç Subministrament d'eines a la OAC i la seva connexió amb secretaria Subministrament Negociat sense publicitat 22772,25 27554,42
Enllaç Servei de cabines sanitàries (wc) a les platges Serveis Obert 17697,2 19466,92
Enllaç Servei de recollida selectiva porta a porta de paper i cartró comercial Serveis Obert 21322,45 23454,69
Enllaç Autorització d'us d'espais del Viver d'Empreses Obert 0 0
Enllaç Explotació del servei de bar-restaurant del camp de futbol Bernat Coll Administratius especials Obert 0 0
Enllaç Servei de manteniment, neteja i inspecció dels embornals i reixes interceptores i col·lectors residuals i pluvials de la xarxa de clavegueram Serveis Obert 85751,4 94326,54
Enllaç Obres de construcció d'una nau magatzem per als serveis bàsics municipals Obres Obert 356830,39 431764,77
Enllaç Subministrament d'una màquina baldejadora amb destí a la brigada de serveis bàsics municipals Subministrament Obert 115500 139755
Enllaç Servei d'abalisament ecològic de les zones de bany, dels canals nàutics i d'altres zones d'interès Serveis Obert 18123,75 21929,73
Enllaç Servei de retirada de vehicles de la via pública Serveis Obert 41417,4 50115,41
Enllaç Obra de construcció d'una nau magatzem per serveis municipals Obres Obert 356830,39 431764,77
20-04-2018 Enllaç Obres de pavimentació de diversos carrers del casc urbà Obres Obert 316956,14 383516,92 136.135 164.723 Via Augusta Obres i Serveis, SL
20-04-2018 Enllaç Obres de pavimentació de diversos carrers del casc urbà Obres Obert 316956,14 383516,92 58.660 70.979 Via Augusta Obres i Serveis, SL
20-04-2018 Enllaç Obres de pavimentació de diversos carrers del casc urbà Obres Obert 316956,14 383516,92 30.552 36.968 Via Augusta Obres i Serveis, SL
Enllaç Servei de cuina a la residència geriàtrica municipal 168888 0
Enllaç Subministrament i instal·lació de mesures per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic Serveis Obert 206446,47 249800,23
22-01-2018 Enllaç Servei de retirada de pneumàtics Serveis Obert 148760,33 179999,99 90.996 110.105 Segons el PC, la data de formalització és el 28/12/2017 Germans Casas, SL
23-10-2017 Enllaç Obres de rehabilitació de la plaça Salvador Espriu Obres 153676,79 185948,91 122.538 148.271 Hidráulica y Obras, S. A.
16-02-2018 Enllaç Servei de cuina a la Residència Geriàtrica municipal Serveis Obert 152085,54 167294,09 152.086 167.294 Gaudium Serhs, SL
26-04-2018 Enllaç Servei de manteniment i neteja de les platges Serveis Obert 129073,55 141980,9 122.620 134.882 L'Arca del Maresme Empresa d'lnserció, SL
27-07-2017 Enllaç Obres de supressió de barreres arquitectòniques entre blocs del barri de Sant Elm Obres Obert 212480,64 257101,57 162.061 196.094 Segons el BOPB, la data de formalització del contracte és el 10/08/2017 Gestion Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, S. A. (GICSA)
10-08-2017 Enllaç Obres de renovació de l'enllumenat públic i xarxa d'aigua potable al barri de Sant Elm Obres Obert 136525,89 165196,32 59.602 72.118 Assa Hidràulica i Electricitat, SL
10-08-2017 Enllaç Obres de renovació de l'enllumenat públic i xarxa d'aigua potable al barri de Sant Elm Obres Obert 136525,89 165196,32 20.797 25.165 Segons el BOPB l'import del contracte és 21.494,05 € IVA exclòs Assa Hidràulica i Electricitat, SL
03-08-2017 Enllaç Obres de remodelació del carrer Bisbe Català (La Perera) i placeta J.M. Arnau Obres Obert 79216,16 95851,55 52.985 64.112 Via Augusta Obres i Serveis, SL
Enllaç Obres de remodelació del carrer Montplana i placeta al barri de Sant Elm Obres Obert 146049,99 176719,82
06-07-2017 Enllaç Servei de recollida d'animals rodamóns i/o abandonats que circulin lliurement per la via pública Serveis Obert 72000 87120 18.000 21.780 Import anual José Romero Romero
13-10-2017 Enllaç Servei de manteniment i suport de les aplicacions d'ABSIS Serveis Negociat sense publicitat 15313,9 18529,81 15.314 18.530 ABS Informatica, SL
14-07-2017 Enllaç Servei de bar del camp de futbol Bernat Coll Administratius especials Obert 19200 23232 5.412 6.549 César Herrero Bosch
Enllaç Obres de remodelació del carrer Montplana i placeta al barri de Sant Elm Obres Obert 146049,44 176719,82
07-02-2017 Enllaç Gestió del servei educatiu consistent en la gestió dels pisos d'inclusió social Serveis Obert 61859,16 0 60.521 Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL
07-02-2017 Enllaç Sservei de primera acollida Gestió de serveis públics Obert 91169,82 0 89.522 Progess Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL
17-01-2017 Enllaç Obra d'adequació dels locals de les feixes dels jardins Xifré Obres Obert 159820,95 193383,34 72.270 87.447 Argón Informática, S. A.
17-01-2017 Enllaç Obra d'adequació dels locals de les feixes dels jardins Xifré Obres Obert 159820,95 193383,34 47.357 57.302 Argón Informática, S. A.
25-01-2017 Enllaç Subministrament d'una màquina escombradora Subministrament Obert 49554 56857,9 46.990 56.858 Modificació Dule Centre, SA
08-06-2016 Enllaç Dinamització i recepció del públic de la sala d'exposicions del Centre Cultural Calisay Serveis Negociat sense publicitat 24969 30212,49 24.108 Joan Carles Reigosa Cabanela (Sinera Cultural)
Enllaç Prestació del servei de primera acollida Serveis Obert 91169,82 0
30-06-2016 Enllaç Servei de Casal d'Estiu i Parc de Nadal d'Arenys de Mar Serveis Obert 194336,85 0 Preus unitaris Floc Centre d'Esplai
Enllaç Autoritzacions per a l'explotació de parades de venda no sedentària al mercat setmanal dels dissabtes 0 0
Enllaç Servei de manteniment dels dispositius SAIS Serveis Negociat sense publicitat 0 0
Enllaç Servei de manteniment del sistema de gestió Punt Xarxa Serveis Negociat sense publicitat 17526,32 0
Enllaç Servei de manteniment del programari DRAG Serveis Negociat sense publicitat 6600 0
Enllaç Gestió, coordinació i suport pedagògic i administratiu del projecte educatiu de formació dins del programa de transició al treball (PFI-PTT) Serveis Obert 41951 41951
Enllaç Servei de centre obert dirigit a infància i adolescència en situació de vulnerabilitat Serveis Obert 151619,4 0
Enllaç Servei d'assistència domiciliària a persones en situació de dependència Serveis Obert 181562,5 0
Enllaç Prestació del servei de salvament i socorrisme a les platges Serveis Obert 312068,8 0
Enllaç Servei de recollida selectiva de residus del terme municipal Serveis Obert 747247,93 0
Enllaç Construcció d'unes grades i vestidors al camp municipal d'esports Bernat Coll Obres Obert 1053833 0
Enllaç Cobertura del tram de la riera comprès entre els carrers de Santa Clara i de J. Rigau Obres Obert 539700,7 0
Enllaç Reforma i rehabilitació de la planta segona de l'edifici Xifré com a centre i viver d'empreses d'Arenys de Mar Obres Obert 293521,51 0
Enllaç Servei de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals dels treballadors de l'Ajuntament 21470,08 0
Enllaç Llicències per a l'explotació dels serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar 0 0
Enllaç Servei de retirada de vehicles de la via pública en el terme municipal 41440 0
Enllaç Cobertura del tram de la Riera d'Arenys de Mar comprès entre els carrers de Santa Clara i de J. Rigau 539700,7 0
Enllaç Gestió indirecta del servei públic de recollida selectiva de residus del terme municipal 826337,01
Enllaç Servei de neteja i manteniment dels espais verds i zones ajardinades municipals 96030
Enllaç Gestió indirecta del servei públic de recollida de residus 857940,5
Enllaç Atorgament de la llicència per l'explotació del servei de temporada consistent en una guingueta a la platja del Cabaió d'Arenys de Mar, d'acord amb el plec de clàusules administratives i el pla d'usos per la temporada 2011 43500
Enllaç Execució de les obres de remodelació del Camí de la pietat, del Mirador i jardins del barri de Sant Elm d'Arenys de Mar 289625,73
Enllaç Servei d'atenció domiciliària d'Arenys de Mar 45240
Enllaç Prestació del servei de centre obert d'Arenys de Mar 43177,06
Enllaç Prestació del servei públic de neteja de les platges d'Arenys de Mar en la modalitat de concert 122822,71
Enllaç Instal·lació d'una xarxa de telecomunicacions en el casc antic de la població 463463,85
Enllaç Instal·lació de la climatització per geotèrmia del centre cultural Calisay 320833,95
Enllaç Execució de les obres d'urbanització d'un tram del Rial de Canalíes 271186,43
Enllaç Execució de les obres de construcció d'un immoble per destinar-lo a escola bressol, d'acord amb el projecte aprovat en sessió del ple de data 9 de setembre de 2009 1894216,03
Enllaç Prestació del servei de cuina a la residència geriàtrica municipal d'Arenys de Mar 153972
Enllaç Execució de les obres de reurbanització de la riera Bisbe Pol entre el carrer Ample i la plaça de l'Església, d'acord amb el projecte aprovat en data 25 de novembre de 2009 (Codi CPV 45212212 de l'annex 1 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre) 862068
Enllaç Execució de les obres de reforma i ampliació del Pavelló esportiu 689655,08
Enllaç Servei de manteniment i conservació de l'enllumenat públic i semàfors del terme municipal d'Arenys de Mar 76771,89
Enllaç Prestació del servei de neteja dels diferents edificis municipals d'Arenys de Mar 287944,27
Enllaç Prestació del servei d'avaluació inicial de prevenció de riscos laborals, així com la vigilància de la salut dels empleats que presten servei a l'ajuntament d'Arenys de Mar 31034,48
Enllaç Atorgament de les llicències per l'explotació dels serveis de temporada vacants a les platges 0
Enllaç Selecció per al servei de gestió per part d'una entitat gestora de fons de pensions i el de custòdia per una entitat dipositària d'un fons de pensions, d'un pla de pensions de promoció conjunta ja constituït (adhesió) 0
Enllaç Execució de les obres de reforma i ampliació del pavelló esportiu. Obra inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local 1208851,34
Enllaç Execució de les obres de renovació d'un tram del clavegueram de Platja Cassà. Obra inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local 652698,89
Enllaç Execució de les obres d'urbanització del carrer Església d'Arenys de Mar. Obra inclosa en el Fons Estatal d'Inversió Local 299537,71
Enllaç Subministrament de tres vehicles amb destí a la policia local mitjançant arrendament financer sense opció de compra 120004
Enllaç Servei de instal·lació, posta en marxa i posterior retirada de l'enllumenat decoratiu de festa major i de Nadal d'Arenys de Mar 31320
Enllaç Atorgament de les llicències per l'explotació dels serveis de temporada a la zona portuària de les platges d'Arenys de Mar 0
Enllaç Atorgament de les llicències per l'explotació dels serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar 0
Enllaç Conservació i manteniment dels parcs i jardins d'Arenys de Mar 102752,1
Enllaç Execució de les obres d'urbanització de la UASU núm. 16 d'Arenys de Mar 665280,39
Enllaç Execució de part de les obres de construcció d'un immoble en el lloc conegut com a 'Casa Isidro' o 'Casa de les Aigües' de propietat municipal, situada a la Riera Pare Fita, 55 200158
Enllaç Execució de les obres d'urbanització de l'entorn de l'edifici Xifré d'Arenys de Mar 446598,19
Enllaç Execució de les obres de renovació d'un tram del clavegueram del carrer Platja Cassà 358968,69
Enllaç Subministrament d'una màquina d'escombrar amb destí a la brigada de serveis bàsics mitjançant arrendament financer sense opció de compra 135600
Enllaç Pintat interior i exterior de l'edifici on s'ubica l'escola Joan Maragall d'Arenys de Mar, d'acord amb la memòria annex al plec 72140,4
Enllaç Funcions d'atenció al domicili 30004
Enllaç Direcció de les obres de canalització del Rial del Bareu d'Arenys de Mar 62829,5
Enllaç Execució de part de les obres de construcció d'un immoble en el lloc conegut com a 'Casa Isidro' o 'Casa de les Aigües' de propietat municipal, situada a la Riera Pare Fita, 55 133142,34
Enllaç Subministrament de mobiliari amb destí a la biblioteca municipal Fidel Fita 100867,9
Enllaç Redacció del projecte, la direcció de les obres i posterior execució de l'obra d'instal·lació de gespa artificial del camp municipal d'esports Bernat Coll 400000
Enllaç Prestació del servei públic de teatre, música i dansa 0
Enllaç Funcions de centre obert d'acord amb les condicions i objectius establertes en el plec de clàusules i en el seu annex 33299,66
Enllaç Execució de les obres de renovació de la instal·lació elèctrica d'enllumenat públic i dels quadres elèctrics de comandament i protecció, en la part corresponent al quadre BL de l'entorn del cementiri i Sant Elm de la 2ª fase 111542,18