Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 18-05-2018 Enllaç
Ordenança del procediment sobre verificació d'habitatges buits 08-05-2018 Enllaç
Ordenança de la gestió dels residus municipals 26-02-2018 Enllaç
Reglament del servei municipal de viver d'empreses 13-02-2018 Enllaç
Ordenança de la tinença d'animals 10-11-2017 Enllaç
Reglament del Consell de Participació del Port 18-09-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 04-04-2017 Enllaç
Codi ètic dels membres electes, personal funcionari i laboral de l'Ajuntament i dels seus ens dependents 16-06-2016 Enllaç
Ordenança municipal sobre distribució de publicitat 28-05-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers municipals que contenen dades personals 13-04-2015 Enllaç
Regulació tècnica d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses i vetlladors, a fi d'homogeneïtzar les condicions de les instal·lacions, temporades i horaris permesos 09-03-2015 Enllaç
Ordenança reguladora de la venda no sedentària al mercat setmanal dels dissabtes 18-08-2014 Enllaç
Reglament de règim intern de la residència geriàtrica municipal 27-06-2014 Enllaç
Reglament del Consell Sectorial de la Residència Geriàtrica Municipal 27-06-2014 Enllaç
Ordenança de civisme 09-05-2014 Enllaç
Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social 30-01-2014 Enllaç
Reglament regulador del servei municipal de cementiri 30-10-2013 Enllaç
Ordenança reguladora de les activitats de pública concurrència 12-08-2013 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la implantació d'usos comercials 03-10-2012 Enllaç
Reglament regulador del servei de deixalleria d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta 25-09-2012 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 31-07-2012 Enllaç
Ordenança reguladora dels animals nocius per a la salut pública 10-05-2012 Enllaç
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable 24-10-2011 Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels usos de les platges 21-10-2011 Enllaç
Reglament del Consell Sectorial de la Gent Gran 26-05-2011 Enllaç
Reglament del del Consell Sectorial de Dones 26-05-2011 Enllaç
Ordenança de sorolls i vibracions i mapa de capacitat acústica 03-02-2011 Enllaç
Ordenança reguladora del servei de taxi 13-07-2010 Enllaç
Ordenança d'edificació 27-10-2009 Enllaç
Reglament del Consell de Promoció Econòmica 08-05-2009 Enllaç
Reglament del Consell Sectorial de Benestar Social 06-05-2009 Enllaç
Reglament del Consell Sectorial del Museu 16-04-2008 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de l'Esport 17-03-2008 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Senat Municipal 04-03-2008 Enllaç
Reglament orgànic municipal 04-03-2008 Enllaç
Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre i altres tipus d'infecció parasitària 07-02-2008 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació 23-07-2007 Enllaç
Ordenança per a la regulació de l'ús de mitjans electrònics 23-07-2007 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la circulació de vehicles 11-01-2007 Enllaç
Ordenança municipal de policia i bon govern 27-10-2006 Enllaç
Reglament regulador del Defensor del Ciutadà 12-09-2006 Enllaç
Reglament regulador del servei públic de titularitat municipal de teatre, música i dansa 15-05-2006 Enllaç
Reglament del Consell Municipal d'Urbanisme i Medi Ambient 05-01-2006 Enllaç
Reglament tipus regulador de les llicències municipals d'obertura d'establiment per a activitats i/o instal·lacions incloses en l'annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer 13-04-2005 Enllaç
Reglament regulador del règim de comunicació prèvia a què se sotmeten les activitats innòcues no incloses dins dels annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIAA) 01-04-2005 Enllaç
Reglament del servei d'escola bressol 15-10-2003 Enllaç
Estatuts del Consell Municipal de Joventut 04-06-2001 Enllaç
Reglament de participació ciutadana 04-01-2001 Enllaç
Pla d'accessibilitat 20-07-2000 Enllaç
Estatuts del Consell Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat 13-04-2000 Enllaç
Reglament del mercat municipal 17-08-1999 Enllaç
Reglament regulador del servei municipal de l'escola de música 06-07-1999 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 23-04-1999 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Registre municipal de parelles de fet 07-03-1998 Enllaç
Ordenança general de serveis funeraris 25-02-1998 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 01-12-2009 Enllaç
Reglament de règim interior de l'Organisme Autònom Local Ràdio Arenys 14-10-2003 Enllaç