Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber l’actualitat sobre les actuacions de govern i de l’oposició? Aquest és el lloc on trobaràs aquesta informació.

El web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar disposa d'un apartat de notícies especialment adreçat a donar a conèixer l'acció de govern i totes aquelles informacions generades per la institució i que són d'interès per a la ciutadania. Hi podeu accedir anant a notícies.

D'altra banda, Ràdio Arenys, té un departament de serveis informatius gestionat pel seu personal de manera independent.

Podeu consultar les notícies i opinions a http://www.radioarenys.cat/ .