La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
26-07-2016 19.00 26-09-2016 23.00 10/2016 Ordinària https://www.seu-e.cat/documents/988208/0/Acta+Ple+10.2016/5e6bb1e0-3d44-409e-9ea8-5f4bd2d59416 Acta Ple 10.2016
16-06-2016 19.00 hores 16-06-2016 23.20 hores 9/2016 Ordinària acta del Ple de 16 de juny 1a. part.pdf
acta del Ple de 16 de juny 2a. part.pdf
Podeu consultar les Actes de Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar accedint a aquest enllaç del web municipal.