Relació de contractes oberts i negociats (històric) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Quina és la llista de contractes oberts i negociats que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

Data de formalització Enllaç Descripció Tipus de contracte Tipus de procediment Import de licitació Import de licitació IVA inclòs Import d'adjudicació Import d'adjudicació IVA inclòs Observacions sobre l'import Adjudicatari
Enllaç Obres de renovació de la xarxa d'aigua potable i pavimentació del carrer Lourdes Obres Obert 53090,22 64239,16
31-08-2017 Enllaç Obres compreses en el projecte d'il·luminació de l'església parroquial Sant Pau Obres Obert 64020,48 77464,78 57.618 69.718 Invex Obres i Instal·lacions, SL
Enllaç Obra d'ampliació amb dormitoris del centre de serveis, 1a fase Obres Obert 307433,88 442674,05
Enllaç Concessió administrativa per a la gestió del Centre de Serveis /Llar assistida i bar de la Llar del Pensionista, situat al carrer Santa Anna, número 23 0 0
Enllaç Renovació dels vestidors i façana dels poliesportiu municipal 132116,5
Enllaç Construcció d'un edifici destinat a una estació de tractament d'aigua potable al nucli d'Anglesola. Separata A 231324
Enllaç Execució de l'obra 'Construcció d'un col·lector general al C/Esports' 144621,8
Enllaç Adjudicació de la llicència per a la prestació dels serveis al públic de transport urbà de viatgers amb automòbils lleugers de lloguer amb conductor en al modalitat B) Auto-Turisme 0
Enllaç Construcció d'un ramal del col·lector general de sanejament 93041,82
Enllaç Pavimentació i clavegueram, Polígon Industrial la Serra II 416045,21
Enllaç Reforma i ampliació del Centre d'Educació Infantil de 1r cicle d'Anglesola 106192,64
Enllaç Alienació de les parcel·les de sòl industrial núm. 2, 11, 12 i 13 situades al Polígon Industrial sector La Serra II 0
Enllaç Construcció d'un tanatori municipal 116348,44
Enllaç Ampliació i reforma d'edifici municipal per activitats 110444,26
Enllaç Venda, mitjançant subhasta, de la parcel·la urbana de sòl industrial, número 5 situada al polígon industrial sector La Serra II I que té una superfície de 10.016,36 m2 150498,84
Enllaç Venda, mitjançant subhasta, de sis parcel·les al polígon industrial 'la Serra II' 0