Cost de les campanyes institucionals Disponible a: www.angles.cat

Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

L'Ajuntament d'Anglès no realitza campanyes institucionals.