Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
-1 710.305 -18 265.428 25 31-12-2017
24 1.279.344 -13 925.825 39 31-12-2017
-2 411.615 4 190.033 30 30-09-2017
21 1.339.363 24 97.353 51 30-09-2017
1 460.876 -11 105.565 29 30-06-2017
22 1.585.555 6 341.611 49 30-06-2017
3 601.344 -10 124.953 31 31-03-2017
16 1.297.493 7 432.960 44 31-03-2017
19 1.179.973 -2 900.699 40 31-12-2016
7 613.219 -17 184.618 31 31-12-2016
25 1.201.269 -17 307.468 46 30-09-2016
27 392.150 -8 279.516 42 30-09-2016
22 1.533.568 -13 325.947 46 30-06-2016
9 454.569 -5 215.732 34 30-06-2016
24 1.186.626 -3 645.463 44 31-03-2016
12 291.833 -4 212.651 35 31-03-2016
10 397.068 -7 157.749 35 31-12-2015
20 1.364.399 -18 888.101 35 31-12-2015
-9 385.742 0 0 21 30-06-2015
20 1.285.760 -13 788.743 37 30-06-2015
1 456.980 27 20.424 32 31-03-2015
22 1.388.749 1 255.150 48 31-03-2015
-10 489.268 -17 273.310 18 31-12-2014
15 1.337.252 -16 953.018 33 31-12-2014
7 346.572 -12 120.338 32 30-09-2014
59 1.863.947 32 407.106 84 30-09-2014