Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 4.629.000
2.015 6.563.000
2.014 7.371.000
2.013 8.327.000
2.012 9.095.000
2.011 8.053.000
2.010 6.635.000