Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos com el de béns immobles o el de vehicles de tracció mecànica? Pots consultar-los aquí.

Any Nom document Descripció estructura Import Codi document Codi estructura
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,89 TI 1
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.017 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.017 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,75 TI 47
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,07 TI 1
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.016 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.016 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,75 TI 47
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,07 TI 1
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.015 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.015 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,75 TI 47
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,07 TI 1
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.014 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.014 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,75 TI 47
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,10 TI 1
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.013 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.013 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,67 TI 47
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,07 TI 1
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,20 TI 6
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 2,02 TI 7
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.012 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.012 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,67 TI 47
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 1,03 TI 1
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,13 TI 6
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,96 TI 7
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 25,20 TI 9
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 68,00 TI 10
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,80 TI 11
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,20 TI 12
2.011 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 224,00 TI 13
2.011 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,55 TI 47
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost de béns immobles: Urbana 0,99 TI 1
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Any de la darrere revisió cadastral 1.986,00 TI 2
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient màxim 2,05 TI 6
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost d'activitats econòmiques: Coeficient mínim 1,88 TI 7
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de menys de 8 cavalls fiscals 24,80 TI 9
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 8 a 11,99 cavalls fiscals 66,80 TI 10
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 12 a 15,99 cavalls fiscals 141,60 TI 11
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 16 a 19,99 cavalls fiscals 176,40 TI 12
2.010 TIPUS IMPOSITIUS IVTM turismes de 20 cavalls fiscals o més 220,80 TI 13
2.010 TIPUS IMPOSITIUS Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 3,40 TI 47