Cartipàs: organització política

Sector Públic
16/07/2019

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartipàs” municipal.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

CIDO (Diba)
Consorci AOC
dadesobertes@aoc.cat
-
-
02/11/2015
16/07/2019
365 dies
Creative Commons CCZero

Contractes, convenis i subvencions

Informació institucional i organitzativa

-