Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Convocatòries

Convocatòria Descripció Termini presentació
Data publicació i enllaç
2019/BT/FI/01 Borsa de treball agents PL 20/06/2019
28/05/2019 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
07/06/2019 Convocatòria (DOGC)
18/06/2019 Rectificació bases específiques (BOPT)
16/07/2019 Llista provisional d'admesos i exclosos (BOPT)

 

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.