Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Convocatòries

Convocatòria Descripció Termini presentació
Data publicació i enllaç
2018/BT/LT-FI/06 Borsa de treball provisió plaça de professor de música (guitarra) 28/12/2018
28/11/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
12/12/2018 Convocatòria (DOGC)
2018/BT/LT-FI/05 Borsa de treball provisió plaça de personal de neteja 28/12/2018
28/11/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
12/12/2018 Convocatòria (DOGC)
2018/BT/LT-FI/04 Borsa de treball provisió plaça OSV-Peó 28/12/2018
28/11/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
12/12/2018 Convocatòria (DOGC)
2018/BT/LT-I/03 Borsa de treball provisió plaça tècnic auxiliar d'arxiu 07/01/2019
23/10/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
07/11/2018 Convocatòria (DOGC)
17/12/2018 Modificació bases específiques. Convocatòria (BOPT)
19/12/2018 Modificació bases específiques. Convocatòria (DOGC)

 

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.