Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Convocatòries

Convocatòria Expedient Termini presentació Data publicació Enllaç
Borsa de treball provisió plaça Enginyer Superior Industrial 2017/BT/FI/02 25/09/2017

24/08/2017

08/09/2017

Bases específiques. Convocatòria (BOPT)

Bases específiques. Convocatòria (DOGC)

Provisió plaça Tresorer/a amb caràcter funcionari interí 2017/BT/FI/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

08/08/2017

18/08/2017

02/10/2017

26/10/2017

15/11/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Llista provisional admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)

Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova

Convocatòria deserta

Nova convocatòria. Bases específiques.

Borsa de treball provisió plaça Agent Policia Local 2017/BT/FI/04 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

15/11/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Llista provisional admesos i exclosos

Borsa de treball provisió plaça Agutzil 2017/BT/FI/05 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (piano) 2017/BT/LF/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

12/07/2017

03/08/2017

07/08/2017

30/08/2017

 

13/09/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Correcció d'errades

Llista provisional admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)

Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova

Modificació membres tribunal

Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (llenguatge musical) 2017/BT/LT-I/01 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

20/09/2017

29/09/2017

18/10/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Llista provisional admesos i exclosos

Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)

Llista definitiva admesos i exclosos

Borsa de treball provisió plaça Operari Serveis Varis - Peó 2017/BT/LT-I/03 17/07/2017

28/06/2017

07/07/2017

28/09/2017

31/10/2017

Bases específiques. Convocatòria.

Convocatòria (DOGC)

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.