Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Convocatòries

Convocatòria Descripció Termini presentació
Data publicació Enllaç
2018/BT/FI/01 Provisió plaça Secretari/ària amb caràcter funcionari interí 03/05/2018
03/04/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
18/04/2018 Bases específiques. Convocatòria (DOGC)
21/05/2018 Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
25/06/2018 Llista definitiva admesos i exclosos
2018/BT/LT-I/01 Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (violí) 27/02/2018
01/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
13/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (DOGC)
25/04/2018 Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
18/05/2018 Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova
2018/BT/LT-I/02 Borsa de treball provisió plaça Professor de Música (guitarra) 27/02/2018
01/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
13/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (DOGC)
25/04/2018 Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
15/05/2018 Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova
2018/BTI/FI/03 Borsa de treball provisió plaça Arquitecte 27/02/2018
01/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
13/02/2018 Bases específiques. Convocatòria (DOGC)
20/03/2018 Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
11/04/2018 RECTIFICACIÓ - Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
10/05/2018 Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova
2017/BT/FI/02 Borsa de treball provisió plaça Enginyer Industrial 12/02/2018
15/01/2018 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
29/01/2018 Bases específiques. Convocatòria (DOGC)
15/03/2018 Llista provisional admesos i exclosos (BOPT)
08/05/2018 Llista definitiva admesos i exclosos. Tribunal. Data de la prova

 

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.