Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Des del Portal del Registre de Planejament de Catalunya es pot consultar la informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística.