Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR TRES PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL  EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 13 de setembre de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir 3 places de vigilants municipals.

En data 5 d'octubre ha sortit publicat al Butletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 193, l'anunci de la convocatòria

A continuació s'adjunten les bases i el model d'instància: