Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA – CONCURS-OPOSICIÓ.

La Junta de Govern Local celebrada en data 7 de març de 2019 es van aprovar les bases i la convocatòria per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí temporal, denominació auxiliar administratiu/iva, escala administració general, subescala auxiliar, categoria administrativa, grup C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup que es doni a l’Ajuntament de l’Aldea.

El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs-oposició, torn lliure.

 

A continuació s'insereixen les bases publicades al BOPT i el model d'instància:

 

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA- PROVISIÓ PER PROMOCIO INTERNA DE DUES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ (PERSONAL FUNCIONARI).

La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2019 va aprovar la convocatòria d'una promoció interna de personal funcionari mitjançant concurs oposició.

A continuació s'insereixen les bases