Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, ÀREA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. CONCURS-OPOSICIÓ. NÚM. EXP.: 2018/1064.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 ha aprovat les bases i la convocatòria, mitjançant concurs-oposició, per a cobrir un lloc d'auxiliar administratiu a l'àrea d'intervenció.

Tota la informació relativa a la convocatòria la podreu consultar a les bases que a continuació s'insereixen juntament amb el model de sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 9 de novembre de 2018.

                                                                                                                                                       

CONVOCATÒRIA PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC DELINEANT PER L’ÀREA D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, MITJANÇANT EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA – SOC. NÚM. EXP.: 2018/1059.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 31 d'octubre de 2018 va aprovar les bases i la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de mèrits, un lloc de tècnic delineant, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya - SOC.

A continuació s'insereixen les bases de la convocatòria i el model d'instància per participar a aquesta selecció.

Per poder participar en aquest concurs de mèrits, cal estar inscrit al Servei Català d'Ocupació - SOC.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 8 de novembre de 2018.