PLA ECONOMIC FINANCER, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de L'Aldea en sessió ordinària celebrada en data 8 de juny de 2017.

DOCUMENTACIÓ

Certificat d'aprovació

Annex