Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

 
PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
 
Per visualitzar tots els documents del POUM, cal clicar en aquest enllaç.
 
MODIFICACIONS PUNTUALES DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM
Consistent en l'ajustament dels paràmetres gràfics i escrits de la clau 7c2, (article 125), la modificació de l’àmbit del PAU4 Mas Gassol (article 131) i la modificació de l’article 46

altEdicte

altMODIFICACIÓ 1 Ambit Suspenció de Llicències

altMemòria

Plànols:

altI.1 Situació

altI.2 Ortofoto i cadestral, estructura de la propietat

altI.3 planejament vigent amb indicació de l'intervenció, zona b

altI.4 Ortofoto i cadestral,estructura de la propietat

altO.1 planejament proposat, zona a

alt O.2 planejament proposat, zona b

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM
Consistent en: modificació  parcial del sòl urbà del nucli de La Plana (clau 1c) , amb qualificació parcial del sòl per a equipament  i espais lliures privats i ampliació per a espais lliures privats i vialitat

altEdicte

altMemòria

Plànols:

altI.1 Situació

altI.2 Orto.Cad

altI.3 Planejament vigent

altI.4 PTCT

altO.1 Planejament Proposat
 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM
Consistent en: modificació del PAU 2 - mas llorenç (article 129)

altEdicte

altMemòria

Plànols:

altI.1

altI.2 planejament vigent amb indicació de la intervenció

altI.3 Ortofoto i cadastral,estructura de la propietat

altO.1 Planejament proposat
 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM
Consistent en la modificacions d'ús de l'article 123, clau 5.

altEdicte

altDocumentació per a l'aprovació inicial

altPlànol Àmbit de suspensió de llicències

 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM
Consistent en la modificació de l’article 184, interès ecològic i paisatgístic, clau 25b

altEdicte

altMemòria

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.6 DEL POUM

Consistent en dellimitació d'una nova zona d'equipaments per a ús sanitari -assistencial, clau E4

altEdicte

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM, 7 DEL POUM
Consistent en la modificació de l’article 121 pel que fa a la subzona 4b3 (antiga ua-17)
 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM, 8 DEL POUM
En relació amb les alçades reguladores de la Calu 1.

altEdicte

altMemòria

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM, 9 DEL POUM (APROVACIÓ INICIAL)
Consistent en el canvi de qualificació del terreny situat a l'av. de Sant Pau,1-A, amb exclusió del sistema ferroviari per passar-lo a la clau 2, subzona 2a1.

altEdicte

altMemòria

Plànols:

alt Doc. gràfica inf.

alt Doc. gràfica ord.

altNormes urbanístiques